FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

< Back to Publications

Information Booklet on Justice, Gender and Human Rights for Informal Justice System

Year of Publication : 2012

न्याय भन्नाले सत्य, निष्पक्ष र उचित भन्ने बुझिन्छ । यस अर्थमा पीडितमाथि भएको अन्यायपूर्ण कार्यको न्यायिक
परिणाम दिनु वा न्याय दिलाउनु न्याय हो भने अभियुक्तलाई आफ्नो कार्यप्रति जिम्मेवार र दायित्वभागी बनाउनु
पनि न्याय हो । समाजले अवलम्बन गर्ने न्यायिक प्रक्रिया पद्धति, सामाजिक बनोट र कानूनी अवधारणाका
आधारमा न्यायको बुझाईमा विविधता हुन सक्दछ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि समाजले अवलम्बन गर्ने कानूनी प्रणालीका
आधारमा व्यक्तिले प्राप्त गर्ने सत्य, निष्पक्ष र उचित व्यवहार नै न्याय हो ।

Download: Information Booklet on Justice, Gender and Human Rights for Informal Justice System