FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

Publications

Compilation of Decisions of Supreme Court on Gender Justice Download: Compilation of Decisions of Supreme Court on Gender Justice  
न्याय निरुपण गर्ने कार्यमा अनौपचारिक रुपमा संलग्न रहनु हुने सरोकारवालाहरूलाई पनि अधिकारमा आधारित पद्दतिका माध्यमबाट विवादहरूको समाधान गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने…
सबै मानिसहरु मानवमूल्य र मर्यादा समान हुन्छन् । तसर्थ एकअर्काबीच सहअस्तित्वका भावले व्यवहार गरिनु पर्दछ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी यस्तो मापदण्ड…
Download: Rights of Women and Children with Disability
Download: विशेष प्रकृतिको मुद्दामा पक्षहरुको गोपनियता संरक्षण कार्यविधि जानकारी पुस्तिका
Download: महिलाविरुद्ध हिंसा र एचआइभी र एड्सबीचको अन्तरसम्बन्धः कानुनी सशक्तिकरण र न्यायको पहुँच
Download: महिला अधिकारका सम्बन्धमा बनेका कानुन र न्यायपालिकाबाट महिलाका सम्बन्धमा भएका फैसलाहरु