FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

< Back to Publications

अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको मानव विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख, २०००ः अनुमोदनपश्चात् कार्यान्वयनको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू