FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

< Back to Publications

अन्तरदेशिय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको मानव विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरुको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख, २०००ः अनुमोदनको आवश्यकता