FWLD - Working for Non-Discrimination and Equality

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रि«य प्रतिज्ञापत्र, १९६६